close
تبلیغات در اینترنت
زمان دریافت سود نقدی شرکت های بورسی
اخرین اخبار عمومی , بورس ,اقتصادی و مالی
زمان و نحوه دریافت سود نقدی کلیه شرکتهای بورسی و فرابورسی در سال 95 و 96
سه شنبه 08 فروردين 1396 ساعت 23:42 | نویسنده : فاطمه رضایت-حسین قدیمی/ تعداد بازدید : 15032

برای دست یافتن به سود سالانه بالای 100 درصد و مشاوره آنلاین به گروه ویژه تحلیلی ما در تلگرام بپیوندید>خرید اشتراک ویژه و عضویت در گروه ویژه در تلگرام اخرین اطلاعات دریافت سود نقدی سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی 

برای دریافت سود نقدی کلیه نمادها با در دست داشتن کارت ملی و کد سهامداری میتوانید سود سهم خود را از بانک های معرفی شده دریافت نمائید

این پست دائما روزانه بروز رسانی خواهد شد

اگر از کامپیوتر استفاده میکنید با استفاده از کلیدهای کنترل اف نماد مورد نظر خود در این پست جستجو کنید

لینک کانال ما در تلگرام  /روی لینک کلیک کنید>>>https://t.me/donyabourse

سهامدران ارفع با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/4/10 دریافت نمایند

سهامدران شرانل با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/7/1 دریافت نمایند

سهامدران وتوکا با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/11/1 دریافت نمایند

سهامدران خدیزل با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/7/1 دریافت نمایند

سهامدران بکام با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/8/1 دریافت نمایند

سهامدران بفجر سود سهام خود را از تاریخ 96/6/1 از کلیه شعب بانک مهراقتصاد دریافت کنند

سهامدران دشیمی با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/9/1 دریافت نمایند

سهامدران وبوعلی با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/9/1 دریافت نمایند

سهامدران قصفها 
با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/9/1 دریافت نمایند

سهامدران غگرجی
 با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/8/1 دریافت نمایند

سهامدران انرژی با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/7/1 دریافت نمایند

سهامدران فجام با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/7/1 دریافت نمایند

سهامدران غنوش با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/5/1 دریافت نمایند

سهامدران کروی سود سهام خود را از تاریخ 96/5/15 از کلیه شعب بانک مهراقتصاد دریافت کنند

سهامدران کنور با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/8/1 دریافت نمایند

سهامدران سشمال با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/3/15 دریافت نمایند
سهامدران دبالک با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/10/1 دریافت نمایند

سهامدران بیمه ما سود سهام خود را از تاریخ 96/5/15 از کلیه شعب بانک پاسارگاد دریافت کنند
سهامدران دفرا با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/8/1 دریافت نمایند
سهامدران رکیش با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/7/1 دریافت نمایند

سهامدران دماوند با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/6/1 دریافت نمایند
سهامدران لبوتان با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/11/3 دریافت نمایند
سهامدران غشصفها با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/3/31 دریافت نمایند
با استفاده از کلید ctrlو حرف fبر روی صفحه کیبورد کامپیوتر سهام مورد نظر خود را جستجو کنید
سهامدران رتکو با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/6/15 دریافت نمایند
سهامدران کخاک با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/6/6 دریافت نمایند
سهامدران کاسپین با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/10/4 دریافت نمایند
سهامدران لابسا با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/8/15 دریافت نمایند
سهامدران تایرا با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/9/1 دریافت نمایند
سهامدران ثعمرا با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/8/1 دریافت نمایند
سهامدران ختوقا با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/10/30 دریافت نمایند
سهامدران تکشا با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/11/20 دریافت نمایند
سهامدران کدما با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/6/1 دریافت نمایند
سهامدران پکرمان سود سهام خود را از تاریخ 96/5/15 از کلیه شعب پاسارگاد دریافت کنند
سهامدران مداران با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/11/15 دریافت نمایند
سهامدران دکیمی با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/10/1 دریافت نمایند
سهامدران ونفت  سود سهام خود را از تاریخ 96/12/2 از کلیه شعب تجارت دریافت کنند
سهامدران غسالم با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/11/11 دریافت نمایند
سهامدران بترانس با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/8/1 دریافت نمایند
سهامدران دکوثر با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/7/1 دریافت نمایند
سهامدران البرز با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/5/1 دریافت نمایند
سهامدران غصینو با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/5/1 دریافت نمایند
سهامدران بشهاب  سود سهام خود را از تاریخ 96/12/2 از کلیه شعب صادرات دریافت کنند
سهامدران بسویچ با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/12/11 دریافت نمایند
سهامدران ولساپا با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/10/1 دریافت نمایند
سهامدران شسپا  سود سهام خود را از تاریخ 96/8/20 از کلیه شعب ملت دریافت کنند
سهامدران برکت با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/10/1 دریافت نمایند
سهامدران وایران با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/10/21 دریافت نمایند
سهامدران غشهداب با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/10/20 دریافت نمایند
سهامدران خمحرکه با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/7/1 دریافت نمایند
سهامدران ولبهمن 
با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/10/1 دریافت نمایند

سهامدران سبهان با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/8/1 دریافت نمایند

سهامدران کلوندبا ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/9/1 دریافت نمایند

سهامدران خشرق با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/10/1 دریافت نمایند

سهامدران پخش  سود سهام خود را در تاریخ 96/5/1 از کلیه شعب بانک پارسیان دریافت کنند
سهامدران کالا با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/3/1 دریافت نمایند
سهامدراناعتلا  سود سهام خود را در تاریخ 96/5/1 از کلیه شعب بانک پارسیان دریافت کنند
سهامدران سنیر با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/6/1 دریافت نمایند
سهامدران دکیمی با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/11/1 دریافت نمایند
سهامدران سیدکو با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/6/1 دریافت نمایند
سهامدران سغرب با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/8/1 دریافت نمایند
سهامدران غدیس با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/10/17 دریافت نمایند
سهامدران غنوش با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/5/1 دریافت نمایند

سهامدران دجابر با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/5/1 دریافت نمایند
سهامدرانفباهنر سود سهام خود را در تاریخ 96/5/1 از کلیه شعب بانک تجارت دریافت کنند
سهامدرانکفرا سود سهام خود را در تاریخ 96/2/3 از کلیه شعب بانک رفاه دریافت کنند
سهامدران رانفور با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/4/1 دریافت نمایند
سهامدران فرابورس با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/3/1 دریافت نمایند
سهامدران وسبحان با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/3/1 دریافت نمایند
سهامدرانوبوعلی سود سهام خود را در تاریخ 96/3/20 از کلیه شعب بانک دی دریافت کنند
سهامدران درازک با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/9/1 دریافت نمایند

سهامدران حبندر  با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/5/25 دریافت نمایند
سهامدران اخابر  سود سهام خود را در تاریخ 96/6/1 از کلیه شعب بانک ملت دریافت کنند
سهامدران آس پ  با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/2/20 دریافت نمایند
سهامدران پسهند  با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/10/17 دریافت نمایند
سهامدران سصوفی  
با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/8/1 دریافت نمایند

سهامدران آپ با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/4/16 دریافت نمایند
سهامدران سیستم با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/3/9 دریافت نمایند
سهامدران سهرمز  سود سهام خود را در تاریخ 96/8/30 از کلیه شعب بانک رفاه دریافت کنند

سهامدران قاسم  سود سهام خود را در تاریخ 96/8/1 از کلیه شعب بانک رفاه دریافت کنند
سهامدران فایرا سود سهام خود را در تاریخ 96/3/1 از کلیه شعب بانک سپه دریافت کنند
سهامدران کخاک با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/6/1 دریافت نمایند
سهامدران فخاس  سود سهام خود را در تاریخ 96/11/1 از کلیه شعب بانک تجارت دریافت کنند
سهامدران باما  با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/5/1 دریافت نمایند
سهامدران خراسان سود سهام خود را در تاریخ 96/3/20 از کلیه شعب بانک رفاه دریافت کنند
سهامدران غمینو  با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/5/1 دریافت نمایند
سهامدران دسبحا  با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/8/6 دریافت نمایند
سهامدران ارفع  با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/4/10 دریافت نمایند
سهامدران دامین  با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/8/6 دریافت نمایند
سهامدران شاراک  سود سهام خود را در تاریخ 96/5/30 از کلیه شعب بانک ملی دریافت کنند
سهامدران دسانکو  با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/7/5 دریافت نمایند
سهامدران بنیرو  با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/11/11 دریافت نمایند
سهامدران ختراک با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/7/1 دریافت نمایند
سهامدران
 غپینو سود سهام خود را در تاریخ 96/7/1 از کلیه شعب بانک سپه دریافت کنند
سهامدران وامید  سود سهام خود را در تاریخ 96/3/31 از کلیه شعب بانک سپه دریافت کنند
سهامدران دسبحان  با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/8/30 دریافت نمایند
سهامدران فاسمین  سود سهام خود را در تاریخ 96/7/2 از کلیه شعب بانک ملت دریافت کنند
سهامدران خچرخش با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/10/1 دریافت نمایند
سهامدران غدام 
با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/3/30 دریافت نمایند
سهامدران کرماشا  سود سهام خود را در تاریخ 96/3/31 از کلیه شعب بانک ملت دریافت کنند
سهامدران کالا با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/3/1 دریافت نمایند
سهامدران ساروم  با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/9/1 دریافت نمایند
سهامدران اوان  با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/10/1 دریافت نمایند
سهامدران دزهراوی  با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/9/4 دریافت نمایند
سهامدران
 حریل  سود سهام خود را در تاریخ 96/9/15 از کلیه شعب بانک ملت دریافت کنند

سهامدران دتولید  با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/10/1 دریافت نمایند
سهامدران وسبحان  سود سهام خود را در تاریخ 96/10/30 از کلیه شعب بانک ملت دریافت کنند
سهامدران خمحور با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/9/30 دریافت نمایند
سهامدران کشرق با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/9/1 دریافت نمایند
سهامدران سفار با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/7/1 دریافت نمایند
سهامدران سخزر با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/7/1 دریافت نمایند
سهامدران دشیمی با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/9/1 دریافت نمایند
سهامداران غگلپا  سود سهام خود را در تاریخ 96/5/1 از کلیه شعب بانک کشاورزی دریافت کنند
سهامدران داسوه  سود سهام خود را در تاریخ 96/6/1 از کلیه شعب بانک ملت دریافت کنند
سهامدران غگلستا با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/6/1 دریافت نمایند
سهامدران
 دیران
با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/8/15 دریافت نمایند
سهامدران فجر با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/3/27 دریافت نمایند
سهامدران زگلدشت با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/7/15 دریافت نمایند
سهامدران غشان  با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/7/1 دریافت نمایند
سهامدران بفجر  سود سهام خود را در تاریخ 96/5/1 از کلیه شعب بانک ملت دریافت کنند
سهامدران وامید  سود سهام خود را در تاریخ 96/7/1 از کلیه شعب بانک سپه دریافت کنند
سهامدران حتوکا با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/7/1 دریافت نمایند
سهامدران سمتاز  با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/6/31 دریافت نمایند
سهامدران دابور با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/8/1 دریافت نمایند
سهامدران غشصفا  با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/3/30 دریافت نمایند
سهامدران کپشیر  با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/8/1 دریافت نمایند
سهامدران
 ولملت  سود سهام خود را در تاریخ 96/6/1 از کلیه شعب بانک ملت دریافت کنند

سهامدران سخاش  با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/7/30 دریافت نمایند
سهامدران مبین سود سهام خود را در تاریخ 96/3/1 از کلیه شعب بانک تجارت دریافت کنند
سهامدران سغرب با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/8/1 دریافت نمایند
سهامدران بکهنوج سود سهام خود را در تاریخ 96/4/1 از کلیه شعب بانک ملت دریافت کنند
سهامدران دلر سود سهام خود را در تاریخ 96/6/1 از کلیه شعب بانک سپه دریافت کنند
سهامدران کی بی سی با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/9/15 دریافت نمایند
سهامدران زاگرس سود سهام خود را در تاریخ 96/2/24 از کلیه شعب بانک تجارت دریافت کنند
سهامدران میدکو با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/10/1 دریافت نمایند
سهامدران توریل با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/8/1 دریافت نمایند
سهامدران
 دارو 
با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/8/1 دریافت نمایند
سهامدران وسکاب سود سهام خود را در تاریخ 96/2/10 از کلیه شعب بانک صادرات دریافت کنند
سهامدران
 غمارک 
با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/6/15 دریافت نمایند
سهامدران
 وتوسم 
با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/2/15 دریافت نمایند
سهامدران سمگا با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/8/1 دریافت نمایند
سهامدران
 واتی سود سهام خود را در تاریخ 96/1/27 از کلیه شعب بانک ملت دریافت کنند

سهامدران فراور با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/8/1 دریافت نمایند
سهامدران
 همراه سود سهام خود را در تاریخ 96/2/16 از کلیه شعب بانک ملت دریافت کنند

سهامداران غفارس با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/6/1 دریافت نمایند
سهامداران واحصا با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/10/1 دریافت نمایند
سهامداران حکشتی با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/2/16 دریافت نمایند
سهامداران دیران با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/8/15 دریافت نمایند
سهامداران فن اوا با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/9/30 دریافت نمایند
سهامداران 
والبر با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/8/15 دریافت نمایند

سهامداران کتوکا با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/8/1 دریافت نمایند
سهامدران
 کرمانشا سود سهام خود را در تاریخ 96/3/31 از کلیه شعب بانک ملت دریافت کنند
سهامداران سنیر با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/2/23 دریافت نمایند
سهامداران
دالبر با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/2/16 دریافت نمایند
 سهامدران شتوکا سود سهام خود را در تاریخ 96/6/1 از کلیه شعب بانک ملت دریافت کنند
سهامدران اعتلا سود سهام خود را در تاریخ 96/9/15 از کلیه شعب بانک پارسیان دریافت کنند 

سهامداران دسبحان با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/8/15 دریافت نمایند

سهامداران ولملت با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/6/1 دریافت نمایند

سهامداران شتهران با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/2/26 دریافت نمایند

سهامداران وارس با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/1/26 دریافت نمایند

سهامداران دعبید با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/5/31 دریافت کنند
سهامداران ومشان با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/6/1 دریافت نمایند

سهامداران غبشهر با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/2/2 دریافت نمایند

 سهامدران غدام سود سهام خود را در تاریخ 96/2/20 از کلیه شعب بانک ملی دریافت کنند

سهامداران وصنا با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/3/20 دریافت نمایند
 سهامدران و غدیز سود سهام خود را در تاریخ 95/12/28 از کلیه شعب بانک صادرات دریافت کنند

 
سهامدران و بوعلی سود سهام خود را در تاریخ 96/9/11 از کلیه شعب بانک دی دریافت کنند

سهامدران وخارزم سود سهام خود را در تاریخ 95/12/24 از کلیه شعب بانک صادرات دریافت کنند

سهامدران وهور سود سهام خود را در تاریخ 95/12/25 از کلیه شعب بانک سپه دریافت کنند

سهامدران وسکاب  سود سهام خود را در تاریخ 96/3/1 از کلیه شعب بانک صادرات دریافت کنند

سهامدران وتوشه سود سهام خود را در تاریخ 95/12/14 از کلیه شعب بانک صادرات دریافت کنند

سهامدران شگل سود سهام خود را در تاریخ 96/2/16 از کلیه شعب بانک ملت دریافت کنند

سهامدران شیران سود سهام خود را در تاریخ 96/2/2 از کلیه شعب بانک ملت دریافت کنند

سهامدران ساربیل سود سهام خود را در تاریخ 96/2/6 از کلیه شعب بانک صادرات دریافت کنند

سهامدران شوش سود سهام خود را در تاریخ 96/2/10 از کلیه شعب بانک ملت دریافت کنند

سهامدران وپاسار سود سهام خود را در تاریخ 95/12/24 از کلیه شعب بانک پاسارگاد دریافت کنند

سهامدران وبهمن سود سهام خود را در تاریخ 95/12/25 از کلیه شعب بانک صادرات دریافت کنند

سهامدران وتوصا سود سهام خود را در تاریخ 95/12/10 از کلیه شعب بانک صادرات دریافت کنند

سهامداران سشمال با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/3/15 دریافت نمایند

سهامداران سمازن با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/4/3 دریافت نمایند

سهامداران ورنا با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/6/15 دریافت نمایند

سهامدران چکاپا سود سهام خود را در تاریخ۹۵/۱۰/۱۵ از کلیه شعب بانک سپه دریافت کنند

سهامداران واتی با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/2/6 دریافت نمایند

سهامداران غبشهر با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/2/2 دریافت نمایند

سهامداران وصنعت با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/3/1 دریافت نمایند

سهامداران وتوسم با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/3/1 دریافت نمایند

سهامداران وغدیر با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/1/30دریافت  نمایند

سهامدارانثمسکن  با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/1/15دریافت نمایند

سهامداران اتکای با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 95/7/15 تا 95/7/96دریافت نمایند

سهامداران بکاب با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ ۹۶/۲/۱۵دریافت نمایند

سهامداران سکرما با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/1/6دریافت نمایند

سهامداران وبشهر با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ ۹۵/۱۰/۲۹دریافت نمایند

سهامداران ثاژن با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ ۹۵/۱۱/۲۵دریافت نمایند

سهامداران کمرجان با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ ۹۶/۱/۱۵دریافت نمایند

سهامداران قنیشا با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ ۹۶/۱۲/۱۶دریافت نمایند

سهامداران ولصنم با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ ۹۶/۲/۱۶دریافت نمایند

سهامداران شگل با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ ۹۶/۲/۱۶دریافت نمایند

سهامداران پردیس با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ ۹۶/۴/۱دریافت نمایند

سهامداران ثرود با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ ۹۶/۴/۱دریافت نمایند

سهامدران ثپردیس سود سهام خود را در تاریخ۹۶/۳/۲۰ از کلیه شعب بانک صادرات دریافت کنند

سهامدارانفاراک با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ ۹۶/۶/۲۰دریافت نمایند

سهامدران وتوشه سود سهام خود را در تاریخ۹۵/۱۲/۱۴ از کلیه شعب بانک صادرات دریافت کنند

سهامدارانوساخت با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ ۹۶/۶/۹دریافت نمایند

سهامداران بکاب با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ ۹۵/۲/۱۵دریافت نمایند

سهامداران اتکام با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ ۹۶/۵/۱دریافت نمایند

سهامدارانوصندوق با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ ۹۵/۱۱/۲۰دریافت نمایند

سهامدران خبهمن سود سهام خود را در تاریخ۹۵/۱۰/۱۵ از کلیه شعب بانک صادرات دریافت کنند

سهامدارانغگل با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ ۹۶/۴/۲۰دریافت نمایند

سهامدارانقنیشا با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ ۹۶/۳/۱۶دریافت نمایند

سهامدارانوتوسبا ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ ۹۶/۶/۱دریافت نمایند

سهامدارانثاخت ا ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ ۹۵/۱۲/۱دریافت نمایند

سهامدارانکرمانبا ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ ۹۵/۱۰/۱دریافت نمایند

سهامدارانونیرو با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ ۹۶/۴/۱۵ دریافت نمایند

سهامدران فولاژسود سهام خود را در تاریخ۹۵/۱۰/۲۵ از کلیه شعب بانک تجارت دریافت کنند

سهامدران کچادسود سهام خود را در تاریخ۹۵/۷/۱ از کلیه شعب بانکسپه دریافت کنند

سهامدران تیپیکو سود سهام خود را در تاریخ۹۵/۸/۱از کلیه شعب بانک رفاه دریافت کنند

سهامداران ثقزوی با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ ۹۶/۵/۶ دریافت نمایند

سهامدران چافستسود سهام خود را در تاریخ۹۶/۵/۸ از کلیه شعب بانک تجارت دریافت کنند

سهامدارانثامان با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ ۹۶/۱/۱۹ دریافت نمایند

سهامدارانثالوند با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ ۹۵/۱۱/۲۲ دریافت نمایند

سهامدارانولغدربا ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ ۹۵/۵/۱دریافت نمایند

سهامدران وسیناسود سهام خود را در تاریخ۹۵/۸/۸ از کلیه شعب بانک سینا دریافت کنند

سهامدارانشتوکا با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را دریافت نمایند

سهامدارانوالبربا ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ ۹۵/۸/۱۵ دریافت نمایند

سهامداران تپمپی با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ ۹۶/۲/۱دریافت نمایند

سهامداران وخارزم با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ ۹۵/۱۱/۱۶دریافت نمایند

سهامداران ثشاهد با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ۹۵/۱۰/۱۵دریافت نمایند

سهامدران فارس سود سهام خود را در تاریخ۹۵/۱۲/۱ از کلیه شعب بانک تجارت دریافت کنند

سهامدارانثنور با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ ۹۶/۲/۱دریافت نمایند

سهامداران وآفری با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ ۹۵/۹/۱دریافت نمایند

سهامدرانحکشتی سود سهام خود را در تاریخ ۹۶/۲/۱ از کلیه شعب بانک تجارت دریافت کنند

سهامدارانغچین با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ ۹۶/۱/۱دریافت نمایند

سهامدارانوتوکا با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ ۹۵/۹/۳۰ دریافت نمایند

سهامدارانکهمدا با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ ۹۵/۹/۱ دریافت نمایند

سهامدران سرچشمه سود سهام خود را در تاریخ ۹۵/۸/۱ از کلیه شعب بانک سپه دریافت کنند

سهامدارانوبملت با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ ۹۵/۷/۱۰ دریافت نمایند

سهامدرانفملی سود سهام خود را در تاریخ ۹۵/۸/۱ از کلیه شعب بانک تجارت دریافت کنند

سهامدران دامینسود سهام خود را در تاریخ ۹۵/۸/۲ از کلیه شعب بانک ملت دریافت کنند

سهامدارانقپیرا با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ ۹۵/۱۱/۱ دریافت نمایند

سهامداران قمرو با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ ۹۶/۲/۱ دریافت نمایند

سهامدران حریل سود سهام خود را در تاریخ ۹۵/۸/۱۹ از کلیه شعب بانک ملت دریافت کنند

سهامدران شلیا سود سهام خود را در تاریخ ۹۶/۲/۱ از کلیه شعب بانک صادرات دریافت کنند

سهامدران ختورسود سهام خود را در تاریخ ۹۶/۸/۲۰ از کلیه شعب بانک صادرات دریافت کنند

سهامداران بموتو با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ ۹۶/۲/۱ دریافت نمایند

سهامداران ثباغ با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ ۹۶/۴/۲۱ دریافت نمایند

سهامداران آسپ با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ ۹۶/۲/۲۰ دریافت نمایند

سهامداران ونوین با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ ۹۵/۹/۱ دریافت نمایند

سهامدران رمپنا سود سهام خود را در تاریخ ۹۶/۳/۲۰ از کلیه شعب بانک سپه دریافت کنند

سهامداران حپارسا با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ ۹۶/۴/۳۱ دریافت نمایند

سهامدران شپدیس سود سهام خود را در تاریخ ۹۵/۱۰/۲۰ از کلیه شعب بانک تجارت دریافت کنند

سهامداران مرقام با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ ۹۵/۱۲/۱۵ دریافت نمایند

سهامدارانقلزست با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ ۹۶/۳/۱ دریافت نمایند

سهامدارانثغرببا ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ ۹۶/۲/۱ دریافت نمایند

سهامدران فاراک سود سهام خود را در تاریخ ۹۵/۹/۲۲ از کلیه شعب بانک صادرات دریافت کنند

سهامدارانقشهدبا ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ ۹۶/۵/۱ دریافت نمایند

سهامدران شتوکا سود سهام خود را در تاریخ ۹۵/۱۰/۳۰ از کلیه شعب بانک ملت دریافت کنند

سهامداراندقاضیبا ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ ۹۶/۶/۱ دریافت نمایند

سهامدارانچافست با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ ۹۶/۶/۱ دریافت نمایند

سهامدران دبالک سود سهام خود را از کلیه شعب بانک پارسیان دریافت کنند

سهامداران ثشرق با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ ۹۵/۱۱/۱ دریافت نمایند

سهامداران فلامیبا ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ ۹۶/۴/۱ دریافت نمایند

شتوکا در اصلاحیه ای زمان دریافت سود نقدی شرکت را در تاریخ  ۹۵/۷/۱ و از کلیه شعب بانک ملت اعلام کرد

سهامداران بساما با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ ۹۵/۱۱/۱۵ دریافت نمایند
سهامداران تلیسه با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ ۹۵/۵/۱ دریافت نمایند
سود نقدی سهامداران وعسگر ۶ ماه پس از مجمع به حساب انها واریز میگردد
سهامداران حکمت با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ ۹۵/۶/۱ دریافت نمایند
سهامداران خبهمن با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ ۹۵/۱۰/۱ دریافت نمایند
سهامداران سکارون با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ ۹۵/۱۲/۹ دریافت نمایند
سهامداران شبندر میتوانند با مراجعه به کلیه شعب بانک رفاه سود نقدی سهام خود را در تاریخ ۹۵/۶/۱۱ دریافت کنند

سهامدران خکار سود سهام خود را در تاریخ ۹۵/۱۲/۱۴ از کلیه شعب بانک تجارت دریافت کنند

سهامدران وشهر سود سهام خود را با ارسال شماره حساب به شرکت ۹۵/۶/۱ دریافت کنند

سهامدران پاکشو سود سهام خود را در تاریخ ۹۵/۱۱/۱۶ از کلیه شعب بانک سپه دریافت کنند

سهامدران وبصادر سود سهام خود را در تاریخ ۹۵/۵/۱۶ از کلیه شعب بانک صادرات دریافت کنند

سهامدران ونوین سود سهام خود را در تاریخ ۹۵/۵/۱۶ دریافت کنند

سهامدران وانصار سود سهام خود را در تاریخ ۹۵/۵/۱۵ دریافت کنند

سهامدران حریل سود سهام خود را با ارسال شماره حساب به شرکت ۹۵/۷/۱ دریافت کنند

سهامدرانشراز سود سهام خود را از تاریخ ۹۵/۵/۹ از کلیه شعب بانک تجارت دریافت کنند

سهامدران چافست سود سهام خود را از تاریخ ۹۵/۵/۲ از کلیه شعب بانک تجارت دریافت کنند

سهامدران حتاید سود سهام خود را با ارسال شماره حساب به شرکت تا پایان سال ۹۵ دریافت کنند

سهامدران کباده سود سهام خود را با ارسال شماره حساب به شرکت از تاریخ ۹۵/۵/۳۰دریافت کنند

سهامدران شفن سود سهام خود را با ارسال شماره حساب به شرکت از تاریخ ۹۵/۵/۱دریافت کنند

سهامدران شبریز سود سهام خود را از تاریخ ۹۵/۶/۱ از کلیه شعب بانک تجارتدریافت کنند

سهامدران حتاید سود سهام خود را با ارسال شماره حساب به شرکت از تاریخ ۹۵/۱۰/۱دریافت کنند

سهامدران بانک دی سود سهام خود را با ارسال شماره حساب به شرکت از تاریخ ۹۵/۷/۱۵دریافت کنند

سهامدران ثباغ سود سهام خود را از تاریخ ۹۵/۵/۲۰ از کلیه شعب بانک صادرات دریافت کنند

سهامدران فخوز سود سهام خود را از تاریخ ۹۵/۶/۲۰ از کلیه شعب بانک تجارت دریافت کنند

کپی ممنوع است فقط لینک را اجازه دارید نشر دهید

سهامدران وحافظ سود سهام خود را با ارسال شماره حساب به شرکت از تاریخ ۹۵/۶/۱دریافت کنند

سهامدران غسالم سود سهام خود را با ارسال شماره حساب به شرکت از تاریخ ۹۵/۱۱/۱۱دریافت کنند

سهامدران وساپا سود سهام خود را با ارسال شماره حساب به شرکت از تاریخ ۹۵/۱۰/۱دریافت کنند

سهامدرانغالبر سود سهام خود را با ارسال شماره حساب به شرکت از تاریخ ۹۵/۸/۱دریافت کنند

سهامدران البرز سود سهام خود را با ارسال شماره حساب به شرکت از تاریخ ۹۵/۵/۶دریافت کنند

سهامدران کسرا سود سهام خود را با ارسال شماره حساب به شرکت از تاریخ ۹۵/۹/۲۲دریافت کنند

سهامدران دابور سود سهام خود را با ارسال شماره حساب به شرکت از تاریخ ۹۵/۸/۱دریافت کنند

سهامدران دشیمی سود سهام خود را با ارسال شماره حساب به شرکت از تاریخ ۹۵/۱۰/۱۰دریافت کنند

سهامدران مداران سود سهام خود از بانک رفاه از تاریخ ۹۵/۵/۱دریافت کنند

سهامدران والبر سود سهام خود را با ارسال شماره حساب به شرکت از تاریخ ۹۵/۷/۵دریافت کنند

سهامدران ما سود سهام خود را با ارسال شماره حساب به شرکت از تاریخ ۹۵/۲/۲۵دریافت کنند

سهامدران درازک سود سهام خود را با ارسال شماره حساب به شرکت از تاریخ ۹۵/۹/۱دریافت کنند

سهامدران سبهان سود سهام خود را با ارسال شماره حساب به شرکت از تاریخ ۹۵/۸/۱دریافت کنند

سهامدران دفارا سود سهام خود را با ارسال شماره حساب به شرکت از تاریخ ۹۵/۹/۱دریافت کنند

سهامدران انرژی سود سهام خود را با ارسال شماره حساب به شرکت از تاریخ ۹۵/۷/۱دریافت کنند

سهامدران دسانکو سود سهام خود را با ارسال شماره حساب به شرکت از تاریخ ۹۵/۷/۱دریافت کنند

سهامدران سخوز سود سهام خود را با ارسال شماره حساب به شرکت از تاریخ ۹۵/۶/۳۰دریافت کنند

سهامدران اعتلا  سود سهام خود را با ارسال شماره حساب به شرکت از تاریخ ۹۵/۲/۲۰دریافت کنند

سهامدران سقاین سود سهام خود را با ارسال شماره حساب به شرکت از تاریخ ۹۵/۷/۱دریافت کنند

سهامدران دجابر سود سهام خود را با ارسال شماره حساب به شرکت از تاریخ ۹۵/۵/۱دریافت کنند

سهامدران پکویر سود سهام خود را با ارسال شماره حساب به شرکت از تاریخ ۹۵/۳/۱دریافت کنند

سهامدران توریل سود سهام خود را با ارسال شماره حساب به شرکت از تاریخ ۹۵/۹/۱دریافت کنند

سهامدران شتوکا سود سهام خود را با ارسال شماره حساب به شرکت از تاریخ ۹۵/۷/۳۰دریافت کنند

سهامدران اخابر سود سهام خود را از تاریخ ۹۵/۴/۱۵ از کلیه شعب بانک تجارت دریافت کنند

سهامدران دتما سود سهام خود را با ارسال شماره حساب به شرکت از تاریخ ۹۵/۸/۱دریافت کنند

سهامدران دسینا سود سهام خود را با ارسال شماره حساب به شرکت از تاریخ ۹۵/۸/۳دریافت کنند

سهامدران کلوند سود سهام خود را با ارسال شماره حساب به شرکت از تاریخ ۹۵/۹/۱دریافت کنند

سهامدران دتولید سود سهام خود را با ارسال شماره حساب به شرکت از تاریخ ۹۵/۱۰/۱دریافت کنند

سهامدران کروی سود سهام خود را با ارسال شماره حساب به شرکت از تاریخ ۹۵/۷/۱دریافت کنند

سهامدران فخاس سود سهام خود را از تاریخ ۹۵/۱۰/۳۰ از کلیه شعب بانک تجارت دریافت کنند

سهامدران کسعدی سود سهام خود را با ارسال شماره حساب به شرکت از تاریخ ۹۵/۳/۵دریافت کنند

سهامدران کتوکا  سود سهام خود را با ارسال شماره حساب به شرکت از تاریخ ۹۵/۹/۱دریافت کنند

سهامدران پخش  سود سهام خود را از تاریخ ۹۵/۶/۱ از کلیه شعب بانک پارسیان دریافت کنند

سهامدران شیراز  سود سهام خود را از تاریخ ۹۵/۳/۲۹ از کلیه شعب بانک تجارت دریافت کنند

سهامدران زمگسا  سود سهام خود را با ارسال شماره حساب به شرکت از تاریخ ۹۵/۷/۱۵دریافت کنند

سهامدران سرود  سود سهام خود را با ارسال شماره حساب به شرکت از تاریخ ۹۵/۸/۱دریافت کنند

سهامدران وخارزم  سود سهام خود را از تاریخ ۹۵/۳/۳ از کلیه شعب بانک صادرات دریافت کنند

سهامدران وامید سود سهام خود را از تاریخ ۹۵/۶/۱ از کلیه شعب بانک سپه دریافت کنند

سهامدران غپینو سود سهام خود را از تاریخ ۹۵/۶/۱ از کلیه شعب بانک سپه دریافت کنند

سهامدران قاسم سود سهام خود را از تاریخ ۹۵/۸/۱از کلیه شعب بانک رفاه دریافت کنند

سهامدران فرابورس  سود سهام خود را با ارسال شماره حساب به شرکت از تاریخ ۹۵/۳/۲۲دریافت کنند

سهامدران خموتور  سود سهام خود را با ارسال شماره حساب به شرکت از تاریخ ۹۵/۷/۱دریافت کنند

سهامدران کی بی سی  سود سهام خود را با ارسال شماره حساب به شرکت از تاریخ ۹۵/۹/۱دریافت کنند

سهامدران ختراک  سود سهام خود را با ارسال شماره حساب به شرکت از تاریخ ۹۵/۷/۱دریافت کنند

سهامدران شلعاب  سود سهام خود را با ارسال شماره حساب به شرکت از تاریخ ۹۵/۹/۶دریافت کنند

سهامدران کاما  سود سهام خود را با ارسال شماره حساب به شرکت از تاریخ ۹۵/۶/۱دریافت کنند

سهامدران دسبحا  سود سهام خود را با ارسال شماره حساب به شرکت از تاریخ ۹۵/۸/۶دریافت کنند

سهامدران البرز سود سهام خود را از تاریخ ۹۵/۳/۱۶از کلیه شعب بانک پارسیان دریافت کنند

سهامدران کپرور  سود سهام خود را با ارسال شماره حساب به شرکت از تاریخ ۹۵/۷/۱دریافت کنند

سهامدران افرا  سود سهام خود را با ارسال شماره حساب به شرکت از تاریخ ۹۵/۶/۱دریافت کنند

سهامدران پکرمان سود سهام خود را از تاریخ ۹۵/۶/۱۵از کلیه شعب بانک پاسارگاد دریافت کنند

سهامدران کپارس سود سهام خود را با ارسال شماره حساب به شرکت از تاریخ ۹۵/۶/۱دریافت کنند

سهامدران  بسوئیچ سود سهام خود را با ارسال شماره حساب به شرکت از تاریخ ۹۵/۳/۱۶دریافت کنند

سهامدران دامین  سود سهام خود را با ارسال شماره حساب به شرکت از تاریخ ۹۵/۷/۱دریافت کنند

سهامدران ختوقا سود سهام خود را با ارسال شماره حساب به شرکت از تاریخ ۹۵/۱۱/۱۷دریافت کنند

سهامدران خدیزل سود سهام خود را با ارسال شماره حساب به شرکت از تاریخ ۹۵/۷/۱دریافت کنند

سهامدران فجر سود سهام خود را با ارسال شماره حساب به شرکت از تاریخ ۹۵/۴/۲۲دریافت کنند

سهامدران رتکو سود سهام خود را با ارسال شماره حساب به شرکت از تاریخ ۹۵/۶/۱۵دریافت کنند

سهامدران کفرا  سود سهام خود را از تاریخ ۹۵/۷/۱از کلیه شعب رفاه دریافت کنند

سهامدران فجامسود سهام خود را با ارسال شماره حساب به شرکت از تاریخ ۹۵/۷/۱دریافت کنند

سهامدران دکیمی سود سهام خود را با ارسال شماره حساب به شرکت از تاریخ ۹۵/۱۰/۱دریافت کنند

سهامدران فرابورس سود سهام خود را با ارسال شماره حساب به شرکت از تاریخ ۹۵/۳/۲۲دریافت کنند

سهامدران بکام سود سهام خود را با ارسال شماره حساب به شرکت از تاریخ ۹۵/۸/۱دریافت کنند

سهامدران شسپا  سود سهام خود را از تاریخ ۹۵/8/۲0از کلیه شعب ملت دریافت کنند

سهامدران کرازی سود سهام خود را با ارسال شماره حساب به شرکت از تاریخ ۹۵/۴/۲۶دریافت کنند

سهامدران دفارا سود سهام خود را با ارسال شماره حساب به شرکت از تاریخ ۹۵/۱۰/۱دریافت کنند

سهامداران رتاپ که در تاریخ ۹۵/۲/۲۱ به مجمع میروند میتوانند سود سهام خود را در تاریخ ۹۵/۳/۱ از بانک پارسیان دریافت کنند

سهامدران پسهند سود سهام خود را با ارسال شماره حساب به شرکت از تاریخ ۹۵/۱۰/۱دریافت کنند

سود نقدی سهامداران  ساروم در اذر و دی ۹۵ به حسابشان واریز میشود

سهامدران شاملا  سود سهام خود را از تاریخ ۹۵/۳/۲۲از کلیه شعب ملت دریافت کنند

سهامدران زاگرس  سود سهام خود را از تاریخ ۹۵/۲/۲۸از کلیه شعب تجارت دریافت کنند

سهامدران ا. اس.پ  سود سهام خود را از تاریخ ۹۵/۲/۲۰از کلیه شعب اقتصاد نوین دریافت کنند

سهامدران سکرما سود سهام خود را با ارسال شماره حساب به شرکت از تاریخ ۹۵/۷/۱دریافت کنند

سهامدران سفانو سود سهام خود را با ارسال شماره حساب به شرکت از تاریخ ۹۵/۴/۱دریافت کنند

سهامدران سقائن سود سهام خود را با ارسال شماره حساب به شرکت از تاریخ ۹۵/۷/۱دریافت کنند

سهامدران خمحور سود سهام خود را با ارسال شماره حساب به شرکت از تاریخ ۹۵/۹/۳۰دریافت کنند

سهامدران رانفور سود سهام خود را از تاریخ ۹۵/۴/۱از کلیه شعب بانک صادرات دریافت کنند

سهامدرانسکرد سود سهام خود را از تاریخ ۹۵/۵/۱از کلیه شعب بانک اقتصاد نوین دریافت کنند

سهامداران دزهراوی که در تاریخ ۹۵/۲/۲۷ به مجمع میروند میتوانند سود سهام خود را در تاریخ ۹۵/۹/۴ با ارسال شماره حساب به شرکت دریافت کنند

سهامدران ساربیل که در تاریخ ۹۴/۱۲/۵ سهامدار شرکت بوده اند سود سهام خود را ار تاریخ ۹۵/۴/۹۵ با ارسال شماره حساب به شرکت دریافت کنند

سهامدران دسبحا که در تاریخ ۹۵/۲/۲۸ سهامدار شرکت هستند میتوانند سود نقدی سهام خود را در تاریخ ۹۵/۸/۶ به حساب انها واریز میشود

سهامدران کی بی سی  که در تاریخ ۹۵/۲/۱۵ سهامدار شرکت هستند میتوانند سود نقدی سهام خود را در تاریخ ۹۵/۸/۶ به حساب انها واریز میشود

سهامداران دالبر که تا کنون شماره حساب خود را به شرکت اعلام نکرده اند شماره حساب خود را اعلام کنند تا در تاریخ ۹۵/۸/۱به حسابشان واریز شود

سهامدران غمارگ که در تاریخ۹۴/۹/۳۰  سهامدار شرکت هستند میتوانند سود نقدی سهام خود را در تاریخ ۹۵/۴/۱۵ به حساب انها واریز میشود

سهامدران کرمانشا که در تاریخ۹۵/۲/۱۵  سهامدار شرکت هستند سود نقدی سهام خود را در تاریخ ۹۵/۳/۱۶ به حساب انها واریز میشود

سهامدران اعتلا که در تاریخ۹۵/۲/۲۲  سهامدار شرکت هستند سود نقدی سهام خود را در تاریخ ۹۵/۸/۱۵ از بانک پارسیان دریافت کنند

سهامداران پارسان سود سهام انها در تاریخ ۹۵/۸/۳۰ به حساب انها واریز میشود

سهامدران غشصفها که در تاریخ۹۵/۳/۴  سهامدار شرکت هستند سود نقدی سهام خود را در تاریخ ۹۵/۴/۴ به حساب انها واریز میشود

سهامدران زنگان که در تاریخ۹۵/۲/۱۴  سهامدار شرکت هستند سود نقدی سهام خود را در تاریخ ۹۵/۷/۱ به حساب انها واریز میشود

سهامدران دیران که در تاریخ۹۵/۲/۱۳  سهامدار شرکت هستند سود نقدی سهام خود را در تاریخ ۹۵/۸/۱۵ به حساب انها واریز میشود

سهامدران سیمان نی ریز در تاریخ ۹۵/۵/۱۵ میتوانند سود سهام خود را دریافت کنند

سهامدران وتوسم که در تاریخ۹۴/۱۱/۲۴  سهامدار شرکت بوده اند سود نقدی سهام خود را در تاریخ ۹۵/۲/۴ به حساب انها واریز میشود

سهامدران کفپارس که در تاریخ۹۵/۱/۳۰  سهامدار شرکت بوده اند سود نقدی سهام خود را در تاریخ ۹۵/۶/۲۰ به حساب انها واریز میشود

سهامداران مبین که در تاریخ ۹۴/۳/۲۷ سهامدار شرکت بوده اند و هنوز سود خود را دریافت نکرده اند شماره حساب خود را به شرکت ارسال نمایند تا سود نقدی انها به حسابشان واریز شود

سهامدارن همراه سود سهام خود را از تاریخ ۹۵/۲/۱۵ از کلیه بانک ملت دریافت کنند

سهامدران شوش سود سهام خود را از تاریخ ۹۵/۳/۱۰از کلیه شعب بانک ملت دریافت کنند

سهامداران وصنا سود سهام خود را از تاریخ ۹۵/۲/۱۵ از کلیه شعب بانک اقتصاد نوین دریافت کنند

سهامداران سهگمت از ابتدای شهریور سود نقدی انها به حسابشان واریز میشود

سهامداران خفنر که در تاریخ ۹۵/۱/۳۱ سهامدار شرکت بوده اند سود سهام خود را در تاریخ ۹۵/۸/۱ به حسابشان واریز میشود

سهامداران غمارگ که در تاریخ ۹۵/۱/۲۹ سهامدار شرکت بوده اند سود سهام خود را در تاریخ ۹۵/۸/۱۵ به حسابشان واریز میشود

سهامداران واتی سود سهام خود را از تاریخ ۹۵/۲/۱۵ از کلیه شعب بانک ملت ۹۵/۲/۱ دریافت کنند

سهامداران غبشهر سود سهام خود را از تاریخ ۹۵/۲/۱ به حسابشان واریز میشود

سهامداران شتهران که در روز مجمع سهامدار شرکت بوده اند سود سهام انها در تاریخ ۹۵/۸/۱۵ به حسابشان واریز میشود

سهامداران وبوعلی که در تاریخ ۹۴/۱۱/۳۰ سهامدار شرکت بوده اند سود سهام خود را در تاریخ ۹۵/۹/۶ به حسابشان واریز میشود و در صورتیکه در دروه اول موفق به دریافت سود نشدند ار تاریخ ۹۵/۱۱/۹ از کلیه شعب بانک دی دریافت کنند

سهامداران بهپاک که در تاریخ ۹۴/۹/۳۰ مجمع سهامدار شرکت بوده اند سود سهام انها در تاریخ ۹۵/۸/۲۴ به حسابشان واریز میشود

سود سهام عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۴ دارندگان سهام  غبشهر در تاریخ مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۴ فروردین ۱۳۹۵ سود سهام خود را از تاریخ ۹۵/۴/۱ با ارسال شماره حساب به شرکت دریافت کنند

سهامداران وصنعت که در تاریخ ۹۴/۱۲/۲۲ سهامدار شرکت بوده اند سود سهام خود از تاریخ ۹۵/۲/۷با مراجعه به کلیه شعب بانک پاسارگاد دریافت کنند

سهامداران وتوسم که در تاریخ ۹۴/۱۱/۲۴ مجمع سهامدار شرکت بوده اند سود سهام انها در تاریخ ۹۵/۲/۴ به حسابشان واریز میشود

سهامداران غدام که در تاریخ ۹۴/۱۲/۲۴ مجمع سهامدار شرکت بوده اند سود سهام انها در تاریخ ۹۵/۱/۱۸ از کلیه شعب بانک زفاه دریافت کنند

سهامداران دعبید سود سهام سال ۹۴ خود را از تاریخ ۹۵/۵/۳۱ به حسابشان واریز میشود

سهامداران ونیکی سود سهام سال ۹۴ خود را از تاریخ ۹۵/۴/۱ از کلیه شعب بانک تجارت دریافت کنند

سهامداران فنورد سود سهام سال ۹۴ خود را از کلیه شعب بانک صادرات دریافت کنند

سهامداران سنوین سود سهام سال ۹۴ خود را از تاریخ ۹۴/۱۲/۲۰ تا تاریخ ۹۵/۳/۲۰ به حسابشان واریز میشود

سهامداران بیمه اتکائی سود سهام سال ۹۴ خود را از تاریخ ۹۴/۷/۱۵ تا تاریخ ۹۵/۷/۳۰ به حسابشان واریز میشود

سهامداران شپاکسا سود سهام سال ۹۴ خود را از تاریخ ۹۵/۳/۱۸ به حسابشان واریز میشود

سهامداران شگل سود سهام سال ۹۴ خود را از تاریخ ۹۵/۲/۱ به حسابشان واریز میشود

سهامداران شیران سود سهام سال ۹۴ خود را از تاریخ ۹۵/۲/۱۱ به حسابشان واریز میشود

سهامداران کمرجان سود سهام سال ۹۴ خود را از تاریخ ۹۵/۱/۱۵ به حسابشان واریز میشود

سهامداران سمگا سود سهام سال ۹۴ خود را از تاریخ ۹۵/۶/۱ به حسابشان واریز میشود

شایان ذکر که سهامدارانی که شماره حساب خود را به شرکت اعلام نکرده اند به سایت شرکت مورد نظر مراجعه و شماره حساب ارسال نمایند

 

 


موضوعات مرتبط: اخبار مجامع بورس ,

|
|
|


مطالب مرتبط با این پست

می توانید دیدگاه خود را بنویسید

طراحی سایت در تاریخ : 1396/1/27 - - گفته است :
سلام سال نو مبارک .
ان شا الله سالی پر از عشق و سلامتی داشته باشی.

فکر کنم دیگه وقتشه قالب جدیدی نصب کنی که هم امکانات بیشتری داشته باشه و هم حال و هوای بهار ی داشته باشه.
خوشحال میشم منو در پیوند های سایتت با نام \"طراحی سایت\" و با لینک:
https://www.webyar.net/
اضافه کنی.

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی

 
منوی کاربری


عضو شوید


نام کاربری :
رمز عبور :

:: فراموشی رمز عبور؟

عضویت سریع

نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
ایمیل :
نام اصلی :
کد امنیتی : * کد امنیتیبارگزاری مجدد
لینک دوستان
نظر سنجی

آیا از عملکرد وبلاگ راضی هستید؟آرشیو مطالب
خبرنامه
براي اطلاع از آپيدت شدن وبلاگ در خبرنامه وبلاگ عضو شويد تا جديدترين مطالب به ايميل شما ارسال شود

دیگر موارد
http://s8.picofile.com/file/8319429626/300_250_gif.mp4.html
آمار وب سایت

آمار مطالب

:: کل مطالب : 1134

آمار کاربران

:: افراد آنلاین : 2


آمار بازدید

:: بازدید امروز : 138
:: باردید دیروز : 188
:: بازدید کلی : 372,611

جاوا اسكریپت

جلوگیری از کپی کردن مطالب