آیا از عملکرد وبلاگ راضی هستید؟
(69.07%) 67
بله
(30.92%) 30
خیر

تعداد شرکت کنندگان : 97